படைப்புகள்

இன்றைய தமிழின் சிறந்த கவிதை, கதைகளை கீழ்கண்ட உலக மொழிகளிலும் இந்திய மொழிகளிலும் மொழிப்பெயர்ப்பு செய்து வெளியிட விரும்புகிறோம். படைப்புகளை அனுப்ப விரும்புகிறவர்கள் 11worldtamilconf@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.
குழு பரிசீலனை செய்து ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.

1 Mandarin Chinese சீனம்
2 Spanish ஸ்பானிஷ்
3 English ஆங்கிலம்
4 Portuguese போர்ட்கிஸ்
5 Russian ரஷ்யன்
6 Japanese ஜாப்பனீஸ்
7 Turkish தர்கிஷ்
8 Korean கொரியன்
9 French பிரென்ச்
10 German ஜெர்மன்
11 Vietnamese வியட்நாம்
12 Javanese ஜவானிஸ்
13 Italian இத்தாலி
14 Arabic அரபிக்
15 Iranian Persian பெர்சியன்
16 Hakka ஹக்கா
17 Hausa ஹவுசா
18 Indonesian இந்தோனேசின்
19 Polish போலிஷ்
20 Yoruba யொரூபா
21 Burmese பர்மிஸ்
22 Sunda சுந்தா
23 Ukrainian உக்ரைன்
24 Igbo இக்போ
25 Romanian ரோமானியன்
26 Tagalog டாகாலோக்
27 Dutch டச்
28 Amharic அம்ஹரிக்
29 Magahi மாஹி
30 Thai தாய்
31 Saraiki சாரைக்கி
32 Khmer கெமெர்
33 Somali சோமாலி
34 Malaysian மலாய்
35 Cebuano செபுயானோ
36 Nepali நேபாளி
37 Sinhalese சிங்களம்
38 Kurdish குர்திஷ்
39 Nigerian Fulfulde நைஜீரியன்
40 Bavarian பவரின்
41 South Azerbaijani அஸிர்பைஜானி
42 Greek கிரீக்
43 Chittagonian சித்தாங்கோனின்
44 Kazakh கசாக்
45 Deccan டெக்கான்
46 Hungarian ஹங்கேரியன்
47 Kinyarwanda கின்யர்வேண்டா
48 Zulu ஜுலு
49 Rundi ரூண்டி
50 Czech செக்
51 Uyghur உகுர்
52 Sylheti சில்ஹெட்டி

இந்திய மொழிகள்

1 Hindi இந்தி
2 Bengali பெங்காலி
3 Punjabi[ பஞ்சாபி
4 Marathi மராத்தி
5 Telugu தெலுங்கு
6 Urdu உருது
7 Gujarati குஜராத்தி
8 Kannada கன்னடம்
9 Bhojpuri போஜ்புரி
10 Malayalam மலையாளம்
11 Odia ஓடியா
12 Maithili மைதிலி
13 Sindhi சிந்தி
14 Chhattisgarhi சஹதீஸ்கரி
15 Assamese அசாம்